Asociacijos „Žvejų klubas Spiningavimas LT“ metinis-ataskaitinis susirinkimas už 2011 metus

METINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2012 m vasario 11 d.
Steigiamajame susirinkime dalyvauja:
Algirdas Janavičius

Giedrius Navickas
Arnoldas Bonatas
Gintautas Vagonis
Mindaugas Vaitkevičius
Gytis Menkevičius
Donatas Bielskus
Eimantas Ciunys
Aivaras Kleinas
Andrius Kaminskas
Arūnas Mikalaikevičius
Kęstutis Kontenis

1. Pridedamas susirinkimo dalyvių sąrašas
Iš viso 12 balsai.

Atsaskaitinio susirinkimo pirmininkas Algirdas Janavičius.

DARBOTVARKĖ:
1. Biudžeto panaudojimas
2. Valdybos rinkimas
3. Spiningavimas.lt varžybos
4. Velkiavimo varžybos
5. Klubo susitikimai
Susirinkimo dalyviai su darbotvarke susipažino ir patvirtino bendru sutarimu.

1. SVARSTYTA: kur panaudoti piningus už 2011 m. surinktus pinigus.
NUTARTA: Metinį biudžetą skirti šiems tikslams:
1. Pirkti džemperius
2. Pirkti klubo ID korteles, jei priimtina kaina.
3. Padengti klubo susitikimų (ne varžybų) išlaidas. (Datos ir vietos suderinamos atskiru nutarimu.
Pinigai skiriami tiems nariams, kurie sumoka 2012 m. Einamąjį nario mokestį (50 lt). Metinis nario mokestis turi būti sumokėtas iki 2012 m. gegužės 10d.
BALSAVO: Už 7 balsai; Prieš 5; Susilaikė 0.

2. SVARSTYTA: Valdybos rinkimas.
NUTARTA: Išrinkta valdyba : G. Menkevičius, E.Ciunys, G. Vagonis, D. Bielskus
BALSAVO: Už 11 balsai; Prieš 0; Susilaikė 1.

3. SVARSTYTA: Spiningavimas.lt varžybos.
NUTARTA:
1. Etapų skaičius – 4.
2. I etapas – 2012.05.12 Obelijos ežere, II etapas – 2012.06.23 Lūkšto ežere, III etapas – 2012.08.18 Rubikių ežere, 2012.10.13 Kauno mariose.
3. 3 iš 4 etapų įskaitiniai.
4. Teisėjavimas. Klubo nariai savanoriškai siūlosi teisėjauti arba rekomenduoti pažystamą tinkamą šiam darbui žmogų. Jei tokių neatsiras teisėjai bus skiriami rotacijos principu iš klubo narių gretų. Už teisėjui bu mokama ne mažiau 50 lt mokestis už kieikvieną etapą. Teisėjų skaičius pagal poreikį.
5. Prizinis fondas (kas sutarta su rėmėjais susirininkimo dieną): 1000 lt kiekvienam etapui. Apdovanojamos penkios kiekvienos etapo ir trys viso čempionato nugalėtojų vietos. Komandos dalyvio mokestis vvienam etapui 40 lt.
BALSAVO: Už 12 balsai; Prieš 0; Susilaikė 0.

4. SVARSTYTA: Velkiavimo varžybos.
NUTARTA:
1. Klubas organizuos atsižvelgdamas į rėmėjo (UAB Straideris) poreikius ir norus
BALSAVO: Už 12 balsai; Prieš 0; Susilaikė 0.

5. SVARSTYTA: klubo uždari susitikimai
NUTARTA: organizuoti klubo narių susitikimus 4 kartus per metus (žiemą, pavasarį, vasarą, rudenį)
BALSAVO: Už 12 balsai; Prieš 0; Susilaikė 0.

PROTOKOLO ORIGINALAS SAUGOMAS PRIE KLUBO DOKUMENTŲ