Anekdotas #4

Sėdi vienas žvejys su meškere prie upės kelias valandas ir nieko nepagauna. Kad diena visai nebūtų sugadinta, nusprendė bent jau nusimaudyti. Tik pradėjo bristi į upelį, kai prieš srovę paupio krūmuose pasigirdo nieko gero nežadantis bruzdėjimas.
-Ei, ar tik ten kas nors nesiruošia sisioti į vandenį?!! – griežtai paklausė žvejys.
Iš krūmų pasigirdo stenėjimas:
-Nnne-ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 6 =