Anekdotas #8

Susitarė žvejys su draugais pažvejoti. Valandą ir vietą tvirtai numatė. Žvejybos dieną lijo kaip iš kibiro. Nieko neveiksi, susitarė – reikia eiti. Nuėjęs sutarton vieton, laukęs nesulaukęs draugų, šlapias grįžo namo. Patylomis, kad neprižadintų žmonos, nusirengė Juozas ir palindo po antklode šalia žmonos. Ši besakanti:
– Matai, Joneli, tokiu oru geras gaspadorius šuns į kiemą neišvarytų, o tas mano durnius išėjo žvejoti…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 9 =