KASMETINĖS VELKIAVIMO VARŽYBOS RUNOS TAURĖ 2016

DATA 2016.07.16. Galima įsikurti penktadienį, treniruotis, susipažinti su eksponuojama velkiavimo įranga.
VIETA: ŠLIENAVOS aikštelė prie Kauno marių http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=507344;6080289;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=507384,6080230&z=5000&lrs=vector,stops,zebra
REGISTRACIJA: galima registruotis iš anksto arba vietoje. Registracija vyks 6.45-7.30 h.
MOKESTIS: 15EUR komandai/ 1 valčiai.
SUSIRINKIMAS: 7.30-8 h.
VARŽYBŲ PRADŽIA: 8 h. PABAIGA 15 h.
APDOVANOJIMAI: 16 h. Bus apdovanojamos pirmos 5 vietos, už didžiausią žuvį, kitų dalyvių lauks įvairios akcijos atrakcijos
RIBOS: NERIBOJAMA – visos Kauno marios (nuo Kauno HES iki Prienų tilto)
INFORMACIJA: info@spiningavimas.lt. tel. 864069444

PASTABA: varžyboms teisėjaus klubas Spiningavimas.lt (ne klubas Vienam gale kablys-atsiprašom už klaidą)

 

Zvejok_51_runos taure COR-page-001

TAISYKLĖS

1.1. Varžybų taisyklės reglamentuojamos mėgėjiškos žūklės taisyklėmis.

1.2. Varžybos vyksta komandinėje įskaitoje. Komanda sudaro vienas arba du žvejai vienoje valtyje.

1.3. Gaudoma tik velkiaujant.  Visi kiti žvejybos būdai draudžiami. Draudžiama vertikali žvejyba.

1.4. Leidžiama naudotis tik dirbtiniais masalais.

1.5. Vienas komandos narys gali naudoti ne daugiau, kaip 2 meškeres (pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 “DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMĄ, 2013 m. liepos 2 d. Nr. D1-485). Atsarginių įrankių kiekis neribojamas.

1.7. Varžybos vyksta vienu turu. Turo trukmė 7 valandos. Turo trukmė gali būti keičiama atsižvelgiant į meteorologines, bei kitas nenumatytas sąlygas.  Dalyviai registruojami 1 valanda prieš etapo pradžią.

1.8. Distancija tarp dviejų artimiausių plaukiojimo priemonių varžybų metu turi būti ne mažiau, kaip 60 metrų.

1.9. Svėrimas, taškų skaičiavimas, nugalėtojai:

1.9.1. Komandos sugautų žuvų svoris sumuojamas ir verčiamas taškais. 1 gramas = 1 taškas
(pvz.: komanda pagavo 1 lydeką 1200gr. Rezultatas skaičiuojamas: lydeka 1200gr=1200taškų

1.9.2. Laimi komanda surinkusi daugiausiai taškų.

1.10.  Varžybose leidžiama naudoti vairią velkiavimo įrangą bei techniką: downringerius, užgilintojus ir tt, taip pat echolotus ir GPS navigatorius, bei ryšio priemones.

1.11. Varžyboms vykstant iš valčių, būtina turėti gelbėjimo liemenes.

1.12. Valtys, pavėlavusios į startą, turi teisę į žūklę, bet finišo laikas jiems nekeičiamas.

1.13. Pavėlavus į finišą dalyvis diskvalifikuojamas.

1.14. Varžybų metu galima naudoti tiek elektrinius, tiek benzininius variklius, pagal Lietuvos vidaus vandenų laivybos taisykles ir saugumo normas.

1.15. Kiekviena valtis turi ateiti į pagalbą kitai, jeigu iškiltų sunkumų, (apsivertė, skęsta ir pan.)

1.16. Užskaitomos žuvys, atitinkančios Lietuvos mėgėjiškos žūklės taisyklių numatytus dydžio reikalavimus, bei neįtrauktos į draudžiamų gaudyti žuvų sąrašą. Įskaitinės žuvys ir jų dydžio apribojimai:

  • Lydeka – 55 cm, Šamas – 75 cm, Salatis – 55 cm, Starkis – 50 cm, Ešerys – 25 cm
  • 17. Varžybų metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2 vienetus salačių, ne daugiau kaip 5 vienetus, sterkų, lydekų (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų) (pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 “DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMĄ, 2013 m. liepos 2 d. Nr. D1-485). Ešerių kiekis neribojamas.
  1. Varžybų metu be teisėjo leidimo draudžiama:

2.1. valtims-kateriams priplaukti vienam prie kito (išskyrus nelaimingo atstikimo atveju).

2.2.  plaukti į krantą.

2.3. Nusiimti varžybų dalyvio liemenę. Pažeidus šį punktą, komanda DISKVALIFIKUOJAMA.

2.4. Plaukti už varžybų nustatytos ploto ribų.

  1. Teisėjavimas

3.1. Vienas vyr. teisėjas ir priklausomai nuo ežero dydžio, bei dalyvių skaičiaus pagalbiniai teisėjai.

3.2. Sankcijos bus priimamos visų teisėjų balsavimo daugumos sprendimu.

3.3. Varžybų dalyviai pastebėję varžybų taisyklių pažeidimą turi nedelsiant apie tai informuoti vyr. teisėją.

 

  1. Mokesčiai

4.1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, sumokėję starto mokestį prieš varžybas. Dalyvauti gali ir nepilnamečiai vienoje valtyje su suaugusiu asmeniu, kuris prisiima visą atsakomybę.

4.2. Vienkartinis varžybų dalyvio mokestis yra 15 EUR komandai (vienai valčiai). Pinigai sumokami registruojantis varžyboms.

4.3. Pasitraukus ar pašalinus komandą iš varžybų, startinis mokestis negražinamas.

  1. Apdovanojimai – Rėmėjų prizais bus apdovanojamos 5 prizinės vietos, bei didžiausia ir mažiausia legali tos dienos pagauta žuvis.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + eighteen =