8-ojo 2017 m. Spiningavimas.lt čempionato tvarkaraštis

8-ojo 2017 m. Spiningavimas.lt čempionato ,,FISHYCAT TAURĖ” tvarkaraštis

2017.04.22 Obelijos ežeras (Alytaus r., tik elektriniai varikliai)

2017.06.10 Avilio ežeras (Zarasų r., visų tipų varikliai)

2017.08.19 Elektrėnų marios (visų tipų varikliai)

2017.09.23 Kauno marios (Šlienava, visų tipų varikliai)

1. Taisyklės

1.1. Varžybų taisyklės reglamentuojamos mėgėjiškos žūklės taisyklėmis.

1.2. Varžybos vyksta komandinėje įskaitoje. Komandą sudaro vienas arba du žvejai vienoje valtyje.

1.3. Varžybos vyks 4 etapais, iš kurių 3 etapai įskaitiniai t.y bus užskaitomi 3 etapų geriausi komandos rezultatai.

1.4. Per keturis etapus komanda gali pakeisti vieną narį, tačiau narys negali priklausyti kitai komandai.

1.5. Jei komandai atstovauja vienas dalyvis, tai nesuteikia teisės naudoti vienu metu du įrankius.

1.6. Gaudoma tik spiningaujant – mėtant masalus, sukant ritę. Visi kiti žvejybos būdai draudžiami. Draudžiama vertikali žvejyba. Draudžiama velkiauti – vilkti masalą įjungus variklį ar irkluojant.

1.7. Leidžiama naudotis tik dirbtiniais masalais. Galima naudoti ne daugiau, kaip 1 dirbtinį masalą vienu metu.

1.8 Pasišėrimas draudžiamas. Galima naudoti masalo atraktantus.

1.9. Vienu metu gaudoma tik su vienu spiningavimo įrankiu ir vienu masalu. Atsarginių įrankių kiekis neribojamas;

1.10. Varžybos vyksta vienu turu. Turo trukmė 8 valandos. Turo trukmė gali būti keičiama atsižvelgiant į meteorologines, bei kitas nenumatytas sąlygas. Tiksli kiekvieno etapo pradžia bus paskelbta likus mėnesiui iki etapo pradžios. Dalyviai registruojami 1 valanda prieš etapo pradžią.

1.11. Žuvis svėrimui pristatyti gyvas. Dvesiant žuviai, ją būtina užregistruoti priplaukus pas netoliese esantį teisėją arba iškviečiant teisėją.

1.12. Distancija tarp dviejų artimiausių valčių žūklės metu turi būti ne mažiau, kaip 30 metrų. Tuo atveju, kai kita valtis artėja prie sportininko, žvejojančio siauroje vietoje, ji turi praplaukti lėtai, netrukdydama.

1.13. Svėrimas, taškų skaičiavimas, nugalėtojai:

1.13.1. Komanda svėrimui gali pristatyti ne daugiau nei 5 didžiausias (įvairių rūšių) žuvis.

1.13.2. Komandos sugautų, ne daugiau kaip 5 didžiausių žuvų svoris sumuojamas ir verčiamas taškais. Kiekvienos žuvies rūšis sveriama atskirai, bei padauginama iš koeficiento. 1 gramas = 1 taškas
(pvz.: komanda pagavo 1 lydeką 1200gr. ir 2 ešerius, viso 350gr. Rezultatas skaičiuojamas: lydeka 1200gr=1200taškų*1koef.=1200taškų; ešeriai 350gr=350taškų*1,5koef.=525taškai; VISO: 1200+525=1725taškai)

1.13.3. Kiekvienai žuvų rūšiai įvedamas koeficientas:

  • Lydeka – 1 koef.
  • Šamas – 1 koef
  • Salatis – 1 koef
  • Starkis – 1,5 koef.
  • Ešerys – 1,5 koef.

1.13.4. Laimi komanda surinkusi daugiausiai taškų.
1.13.5. Pasibaigus varžybų laikui, dalyviams draudžiama išlipti iš valčių be teisėjo priežiūros.
1.14. Varžybose leidžiama naudotis echolotais ir GPS navigatoriais, bei ryšio priemonėmis.

1.15. Varžyboms vykstant iš valčių, būtina turėti gelbėjimo liemenes.

1.16. Valtys, pavėlavusios į startą, turi teisę į žūklę, bet finišo laikas jiems nekeičiamas.

1.17. Pavėlavus į finišą dalyvis diskvalifikuojamas.

1.18. Varžybų metu galima naudoti tiek elektrinius, tiek benzininius variklius, pagal Lietuvos vidaus vandenų laivybos taisykles ir saugumo normas. Kada ir kokius variklius galima naudoti informuojama paskelbiant varžybų grafiką.

1.19. Siekiant suvienodinti elektrinių ir benzinių variklių naudotojų sąlygas, paskelbus varžybų startą pirmiausiai išplaukia irklinės valtys ir valtys su el. varikliais, o po 15 min. išplaukia valtys su vidaus degimo varikliais.

1.20. Kiekviena valtis turi ateiti į pagalbą kitai, jeigu iškiltų sunkumų, (apsivertė, skęsta ir pan.)

1.21. Užskaitomos žuvys, atitinkančios Lietuvos mėgėjiškos žūklės taisyklių numatytus dydžio reikalavimus, bei neįtrauktos į draudžiamų gaudyti žuvų sąrašą. Įskaitinės žuvys ir jų dydžio apribojimai:

  • Lydeka – 45 cm
  • Šamas – 75 cm
  • Salatis – 55 cm
  • Starkis – 45 cm
  • Ešerys – 20 cm

1.22. Į bendrą čempionato įskaitą įtraukiami komandų, dalyvavusių ne mažiau kaip 3 etapuose, rezultatai.

1.23. DRAUDŽIAMA treniruotis (plaukioti) varžybų išvakarėse (penktadienį). Pažeidusios šį punktą komandos etapo rezultatai nebus įskaitomi.

1.24. REKOMENDACIJA – varžybų organizatoriai rekomenduoja pagautas žuvis pasverti ir paleisti gyvas.

2. Varžybų etapai

Varžybas sudaro 4 etapai, kurie yra skelbiami prieš varžybų sezoną.

3. Teisėjavimas

3.1. Vienas vyr. teisėjas ir, priklausomai nuo ežero dydžio bei dalyvių skaičiaus, pagalbiniai teisėjai.

3.2. Sankcijos bus priimamos visų teisėjų balsavimo daugumos sprendimu.

4. Mokesčiai

4.1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, sumokėję starto mokestį prieš varžybas. Dalyvauti gali ir nepilnamečiai vienoje valtyje su suaugusiu asmeniu, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnamečio priežiūrą.

4.2. Vienkartinis varžybų dalyvio mokestis yra 20 EUR komandai (vienai valčiai) sumokamas registruojantis varžyboms. Leidimai žvejoti į dalyvio mokestį neįtraukti.

PASTABA-NAUJIENA – galima sumoketi iškarto už visus 4 etapus. Tokiu atveju metinis mokestis (už visus 4 etapus) – 60 EUR.

4.3. Pasitraukus ar pašalinus komandą iš varžybų, startinis mokestis negražinamas.
4.4. Žvejybos leidimais kiekvienas dalyvis turi pasirūpinti asmeniškai. Į varžybų dalyvio mokestį žvejybos leidimai neįtraukti.

4.5. Dalyvio liemenės užstatas 5EUR – visam sezonui

5. Apdovanojimai:

Apdovanojamos kiekvieno etapo 5 prizines vietas užėmusios komandos.

Prizas už didžiausią etapo žuvį.

6. Taškų/Vietų skaičiavimo tvarka:

Taškų/Vietų skaičiavimo tvarka:
Kiekvieno etapo vietos skirstomos sekančiai:
1. Pagal sugautų įskaitinių 5 didžiausių žuvų svorį.
2. Komandos nepagavusios nei vienos žuvies etape gauna vietą sumuojant sekančią nuo paskutinės pagavusios vietos vietą su bendru komandų skaičiumi ir jį dalinant iš 2.
T.y I etape pagavusių komandų skaičius buvo 15 ir bendras komandų skaičius 40. Gauname 16+40/2=28
II etape pagavusių komandų skaičius buvo 17 ir bendras komandų skaičius 35. Gauname 18+35/2=26,5
3. Komandos nedalyvavusios kažkuriame etape gauna vietą lygią tame etape dalyvavusių komandų skaičiui.
T.y I etape bendras komandų skaičius 40. Nedalyvavusi komanda uzima 40 vietą.
II etape bendras komandų skaičius 35. Nedalyvavusi komanda uzima 35 vietą.
Bendra (kelių etapų) komandos vieta čempionate skaičiuojama sekančiai:
1. Sumuojamos kiekvieno etapo vietos vadinamos baudos taškai.
2. Bendra etapų komandų rikiuotė išsirikiuoja pagal tai, kiek kiekviena komanda surinko baudos taškų. Kuo mažiau baudos taškų, tuo užimama aukštesnė vieta.
Pvz komanda Žuvėdros I etape užėmė I vietą, antrame etape, kadangi nedalyvavo, užėme paskutinę 35 vietą. Sumuojame užimtas vietas-baudos taškus: 1+35/2=18. Pagal surinktus 18 taškų komanda Žuvėdros bendroj rikiuotėj po 2 etapų užima 10 vietą.

REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: tel:8-640-69444

el.p. info@spiningavimas.lt
www.spiningavimas.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =