Taisyklės

ATVIRAS  SPININGAVIMAS.LT ČEMPIONATAS

SPININGAVIMAS.LT OPEN SPINNING CHAMPIONSHIP

1. Taisyklės

1.1. Varžybų taisyklės reglamentuojamos mėgėjiškos žūklės taisyklėmis.

1.2. Varžybos vyksta komandinėje įskaitoje. Komandą sudaro vienas arba du žvejai vienoje valtyje.

1.3. Varžybos vyks 3 etapais, visi etapai įskaitiniai.

1.4. Per etapus komanda gali pakeisti vieną narį, tačiau narys negali priklausyti kitai komandai.

1.5. Jei komandai atstovauja vienas dalyvis, tai nesuteikia teisės naudoti vienu metu du įrankius.

1.6. Gaudoma tik spiningaujant – mėtant masalus, sukant ritę. Visi kiti žvejybos būdai draudžiami. Draudžiama vertikali žvejyba. Draudžiama velkiauti – vilkti masalą įjungus variklį ar irkluojant.

1.7. Leidžiama naudotis tik dirbtiniais masalais. Galima naudoti ne daugiau, kaip 1 dirbtinį masalą vienu metu.

1.8 Pasišėrimas draudžiamas. Galima naudoti masalo atraktantus.

1.9. Vienu metu gaudoma tik su vienu spiningavimo įrankiu ir vienu masalu. Atsarginių įrankių kiekis neribojamas;

1.10. Varžybos vyksta vienu turu. Turo trukmė 8 valandos. Turo trukmė gali būti keičiama atsižvelgiant į meteorologines, bei kitas nenumatytas sąlygas. Tiksli kiekvieno etapo pradžia bus paskelbta likus mėnesiui iki etapo pradžios. Dalyviai registruojami 1 valanda prieš etapo pradžią.

1.11. Žuvis svėrimui pristatyti gyvas. Rekomenduojama sverti ant vandens!

1.11.1 Žuvis sveriant ant vandens už kiekvieną žuvį dalyviui išduodama kortelė su žuvies svoriu, duomenys iškarto vedami į online sistemą. Grįžus į krantą kortelės pristatomos sekretoriatui duomenų sutikrinimui. 

1.12. Distancija tarp dviejų artimiausių valčių žūklės metu turi būti ne mažiau, kaip 30 metrų. Tuo atveju, kai kita valtis artėja prie sportininko, žvejojančio siauroje vietoje, ji turi praplaukti lėtai, netrukdydama.

1.13. Svėrimas, taškų skaičiavimas, nugalėtojai:

1.13.1. Komanda svėrimui gali pristatyti ne daugiau nei 5 didžiausias (įvairių rūšių) žuvis.

1.13.2. Komandos sugautų, ne daugiau kaip 5 didžiausių žuvų svoris sumuojamas ir verčiamas taškais. Kiekvienos žuvies rūšis sveriama atskirai, bei padauginama iš koeficiento. 1 gramas = 1 taškas
(pvz.: komanda pagavo 1 lydeką 1200gr. ir 2 ešerius, viso 350gr. Rezultatas skaičiuojamas: lydeka 1200gr=1200taškų*1koef.=1200taškų; ešeriai 350gr=350taškų*1,5koef.=525taškai; VISO: 1200+525=1725taškai)

1.13.3. Kiekvienai žuvų rūšiai įvedamas koeficientas:

  • Lydeka – 1 koef.
  • Šamas – 1 koef
  • Salatis – 1 koef
  • Starkis – 1,5 koef.
  • Ešerys – 1,5 koef.

1.13.4. Laimi komanda surinkusi daugiausiai taškų.
1.13.5. Pasibaigus varžybų laikui, dalyviams draudžiama išlipti iš valčių be teisėjo priežiūros.

1.13.6. Varžybų rėmėjas nemokamai gali deleguoti vieną komandą.
1.14. Varžybose leidžiama naudotis echolotais ir GPS navigatoriais, bei ryšio priemonėmis.

Draudžiama naudotis “live-scope” tipo echolotais, išmontuoti nereikia, jie varžybų metu bus užblokuoti.

1.15. Varžyboms vykstant iš valčių, būtina turėti gelbėjimo liemenes.

1.15.1 Visoms komandoms yra išduodamos ryškios liemenės su dalyvio numeriu. Jas būtina dėvėti visų varžybų metu ant viršutinių drabužių.

1.16. Valtys, pavėlavusios į startą, turi teisę į žūklę, bet finišo laikas jiems nekeičiamas.

1.17. Pavėlavus į finišą dalyvis diskvalifikuojamas.

1.18. Varžybų metu galima naudoti tiek elektrinius, tiek benzininius variklius, pagal Lietuvos vidaus vandenų laivybos taisykles ir saugumo normas. Kada ir kokius variklius galima naudoti informuojama paskelbiant varžybų grafiką.

1.19. Elektrinių ir benzininių variklių naudotojai, paskelbus varžybų startą, išplaukia vienu metu

1.20. Kiekviena valtis turi ateiti į pagalbą kitai, jeigu iškiltų sunkumų, (apsivertė, skęsta ir pan.)

1.21. Užskaitomos žuvys, atitinkančios Lietuvos mėgėjiškos žūklės taisyklių numatytus dydžio reikalavimus, bei neįtrauktos į draudžiamų gaudyti žuvų sąrašą. Įskaitinės žuvys ir jų dydžio apribojimai:

  • Lydeka – 50 cm
  • Šamas – 75 cm
  • Salatis – 55 cm
  • Starkis – 50 cm
  • Ešerys – 25 cm

1.22. DRAUDŽIAMA treniruotis (plaukioti) varžybų išvakarėse (penktadienį). Pažeidusios šį punktą komandos etapo rezultatai nebus įskaitomi.

1.23. REKOMENDACIJA – varžybų organizatoriai rekomenduoja pagautas žuvis pasverti ir paleisti gyvas.

2. Varžybų etapai

Varžybas sudaro 3 etapai, kurie yra skelbiami prieš varžybų sezoną.

3. Teisėjavimas

3.1. Vienas vyr. teisėjas ir, priklausomai nuo ežero dydžio bei dalyvių skaičiaus, pagalbiniai teisėjai.

3.2. Sankcijos bus priimamos visų teisėjų balsavimo daugumos sprendimu.

4. Mokesčiai

4.1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, sumokėję starto mokestį prieš varžybas. Dalyvauti gali ir nepilnamečiai vienoje valtyje su suaugusiu asmeniu, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnamečio priežiūrą.

4.2. Vienkartinis varžybų dalyvio mokestis yra 30EUR žmogui. Komandoje iki 2 žmonių. Mokestis sumokamas registruojantis varžyboms. Leidimai žvejoti į dalyvio mokestį neįtraukti.

4.3. Pasitraukus ar pašalinus komandą iš varžybų, startinis mokestis negrąžinamas.
4.4. Žvejybos leidimais kiekvienas dalyvis turi pasirūpinti asmeniškai. Į varžybų dalyvio mokestį žvejybos leidimai neįtraukti.

4.5. Dalyvio liemenės užstatas 10 EUR.

5. Apdovanojimai:

Apdovanojamos kiekvieno etapo 5 prizines vietas užėmusios komandos ir 5 pirmų viso čempionato vietų.

Prizas už didžiausią kiekvieno etapo žuvį.

6. Taškų/Vietų skaičiavimo tvarka:

1. Kiekvieno etapo vietos skirstomos pagal 5 didžiausių sugautų įskaitinių žuvų svorį.
 
2. Komandos nepagavusios nei vienos žuvies etape gauna vietą sumuojant sekančią, nuo paskutinės pagavusios vietos, vietą su bendru komandų skaičiumi ir jį dalinant iš 2.
Pvz.: 1 etape komandų pagavusių žuvies – skaičius 15 ir bendras komandų skaičius 40. Gauname (16+40)/2=28
2 etape komandų pagavusių žuvies – skaičius 17 ir bendras komandų skaičius 35. Gauname (18+35)/2=26,5
 
3. Komandos nedalyvavusios kažkuriame etape gauna vietą lygią tame etape dalyvavusių komandų skaičiui.
Pvz.: 1 etape bendras komandų skaičius 40. Nedalyvavusi komanda užima 40 vietą.
2 etape bendras komandų skaičius 35. Nedalyvavusi komanda užima 35 vietą.
 
Bendroje turnyrinėje lentelėje komandos vieta skaičiuojama:
1. Sumuojamos kiekvieno etapo komandos užimtos vietos – vadinamos baudos taškai.
2. Bendra komandų rikiuotė sudaryta pagal tai kiek komanda surinko baudos taškų. Kuo mažiau baudos taškų, tuo užimama aukštesnė vieta.
3. Jei komandos surenka vienodą baudos taškų sumą – laimi ta komanda, kuri įskaitiniuose etapuose užėmė aukštesnę vietą.
 
Pvz.: Komanda Žuvėdros 1 etape užėmė 1 vietą.
Antrame etape nedalyvavo, todėl užėmė paskutinę 35 vietą.
Trečiame etape dalyvavo, bet įskaitinės žuvies nepagavo. Iš viso komandų dalyvavusių 3 etape – 40 iš kurių 21 pagavo žuvį. Todėl komanda Žuvėdros užėmė (22+40)/2=31.
Sumuojame baudos taškus: 1+35+31=67.

 

REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: tel:8-640-69444

el.p. info@spiningavimas.lt
www.spiningavimas.lt