Seimas palengvino leidimų žvejybai įsigijimą, bet pabrangino pačius leidimus

Seimas supaprastino leidimų mėgėjiškai žūklei įsigijimą – už leidimus bus galima apmokėti sąskaitos išrašu, internetu, SMS žinute ir kitais būdais, bet beveik 5 kartus padidino jų kainą. Parlamentarai trečiadienį priėmė tai numat ančias Seimo nario Andriaus Burbos parengtas Mėgėjiškos žūklės įstatymo pataisas  už balsavo 77 Seimo nariai, prieš ir susilaikė po vieną parlamentarą. Jo teigimu, pataisos leis į  specialią sąskaitą surinkti 3-5 mln. litų.

Planuojant dvi paras (pavyzdžiui, savaitgalį) žvejoti, bus galima įsigyti 5 litų vertės leidimą, mėnesį – 20 litų (dabar yra 3 litai), metus – 50 litų (dabar 11 litų). Brangiau leidimai žvejoti kainuos ten, kur yra limituota žvejyba: parai – 10 litų, savaitei – 30 litų, mėnesiui – 50 litų. Leidimus privalės turėti visi žvejai, žvejojantys valstybei priklausančiuose vandenyse, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus.

A.Burbos teigimu, visi surinkti mokesčiai bus naudojami vandens telkinių įžuvinimui ir žvejybos kontrolei.

Įsigijus leidimą mėgėjiškai žūklei metams, bus galima žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose. Tačiau nebus galima žvejyba privačiuose ir išnuomotuose vandens telkiniuose.

Prie vandens telkinių gyvenantiems žmonėms leidimai kainuos pusę kainos.

Žvejoti be leidimų, kaip ir dabar, galės vaikai iki 16 metų, vyresni nei 62 metai ir neįgalieji.

Dabar per metus išduodama 75 tūkst. leidimų, o žvejų priskaičiuojama dvigubai daugiau – apie 170 tūkst.
http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/zukle/seimas-palengvino-leidimu-zvejybai-isigijima-bet-pabrangino-pacius-leidimus-144-186341

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS
MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS ĮSTATYMO 2, 9 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
 
2011            m. d. Nr.
Vilnius
(Žin., 2004, Nr. 118-4395)
 
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1.      Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Intensyviai veisiamos žuvys – žuvys, įveistos pagal Žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerijos nustatytas žuvų įveisimo licencinei žūklei limituotai žvejybai normas.“
2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
3. Licencinė žūklė – saugomų ir globojamų žuvų rūšių ar intensyviai veisiamų žuvų žūklė, taip pat žūklė vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjiška žūklė draudžiama ar ribojama, arba žūklė nestandartiniais įrankiais ir būdais, kurie numatyti Mėgėjiškos žūklės taisyklėse, turint nustatyta tvarka išduotus leidimus (licencijas).
 „3. Limituota žvejyba – saugomų ir globojamų žuvų rūšių ar intensyviai veisiamų žuvų žvejyba, taip pat žvejyba vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjiška žūklė ribojama, arba žvejyba nestandartiniais įrankiais ir būdais pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką.“
2.      Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:
„16. Žūklės leidimas – šio įstatymo nustatyta tvarka vandens telkinio savininko ar žūklės ploto naudotojo ar vandens telkinio valdytojo išduotas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė naudoti žuvų išteklius mėgėjiškai žūklei.“
4. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:
„17. Žūklės limitas – vandens telkiniui nustatytas didžiausias žuvų sugavimo arba žūklės įrankių kiekis, arba žūklės leidimų ar žūklės dienų skaičius, arba nustatytos žūklės vietos.“
                      5. Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:
                      „18. Žūklės ploto naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, taip pat juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, pagal leidimą naudoti žūklės plotą arba iki 2005 m. sausio 1 d. pagal vandens telkinio nuomos sutartį naudojantis valstybinį vandens telkinį.“
 
2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
1. Teisė naudoti žuvų išteklius mėgėjiškai žūklei suteikiama nustatyta tvarka išduodant žūklės leidimus.
2. Žūklės leidimus išduoda:
1) vandens telkinių savininkai – žvejoti jiems privačios nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose;
2) žūklės plotų naudotojai – žvejoti vandens telkiniuose, kuriuose jiems išduoti leidimai naudoti žūklės plotus;
3) Vyriausybės įgaliotos institucijos – žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus.
3. Maksimalias žūklės leidimų kainas nustato Vyriausybė, išskyrus žuvis, žvejojamas pagal licencijas. Invalidams, vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, žūklės leidimai turi būti išduodami taikant ne mažesnę kaip 50 proc. nuolaidą.
4. Žvejoti be žūklės leidimų, turėdami šią teisę patvirtinančius dokumentus, gali:
1) vandens telkinių savininkai jiems privačios nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose;
2) žūklės plotų naudotojai – fiziniai asmenys vandens telkiniuose, kuriuose jiems išduoti leidimai naudoti žūklės plotus, laikydamiesi leidimo sąlygų;
3) vaikai iki 16 metų;
4) pensininkai;
5) kiti asmenys, Vyriausybės nustatyta tvarka turintys nemokamą žvejybos teisę.
5. Žūklės leidimai, suteikiantys teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, išduodami, naudojami, jų apskaita tvarkoma Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
6. Už žūklės leidimus valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, mokama valstybės rinkliava.
7. Leidimai platinami vadovaujantis Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintomis žūklės leidimų išdavimo taisyklėmis, suteikiant galimybę leidimų platinimo vietose įsigyti leidimus į visus valstybinius vandens telkinius, kuriuose leidžiama mėgėjiška žūklė, o privačių vandens telkinių savininkų sutikimu – ir į privačius vandens telkinius.
 
9 straipsnis. Teisės mėgėjiškai žūklei suteikimas

               1. Teisė mėgėjiškai žūkleivalstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą, įgyjama Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka sumokėjus įmoką žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti (toliau – įmoka) ir turint įmokos sumokėjimo patvirtinimą, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje. Įmoka sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ir įskaitoma į valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos.

  

                      2. Įmokos dydžiai yra:

 
                      1) už teisę mėgėjiškai žūkleivalstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą:
                      a) dvi paras – 5 litai;
                      b) mėnesį – 20 litų;
                      c) metus – 50 litų;
                      2) 2.2. už teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir kuriuose organizuota limituota žvejyba:
                      a) parą – 10 litų;
                      b) savaitę – 30 litų;
                      c) mėnesį – 50 litų.
                                                                 3. Žvejoti nesumokėjus įmokos turi teisę asmenys iki 16 metų, vyresni negu 62 metų ir neįgalūs asmenys.
4. Teisė naudoti žuvų išteklius mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos išduotas leidimas naudoti žūklės plotą, privalo būti suteikiama Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduodant žūklės leidimus, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 6 dalyje.

               5. Žūklės leidimus išduoda:

  
               1) vandens telkinių savininkai – žvejoti jiems privačios nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose;
               2) žūklės plotų naudotojai – žvejoti vandens telkiniuose, kuriuose jiems išduoti leidimai naudoti žūklės plotus;
               6. Žvejoti be žūklės leidimų, turėdami šią teisę patvirtinančius dokumentus, gali: 
               1) vandens telkinių savininkai jiems privačios nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose;
                2) žūklės plotų naudotojai – fiziniai asmenys vandens telkiniuose, kuriuose jiems išduoti leidimai naudoti žūklės plotus; 

3) asmenys iki 16 metų, vyresni negu 62 metų ir neįgalūs asmenys.

 

               7. Žūklės leidimo kaina už teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žūklės plotą ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, negali būti didesnė negu įmoka atitinkamam laikotarpiuiuž teisę mėgėjiškai žūkleivalstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba.

  
               8. Žūklės leidimo kaina už teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žūklės plotą ir kuriuose organizuota limituota žvejyba, negali būti daugiau kaip 5 kartus didesnė negu įmoka atitinkamam laikotarpiuiuž teisę mėgėjiškai žūkleivalstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir kuriuose organizuota limituota žvejyba.

                      9. Žūklės plotų naudotojai turi teisę sumažinti žūklės leidimo kainą ar suteikti teisę nemokamai žvejoti nemokamai.

 
10. Privačiame žuvininkystės vandens telkinyje žūklės leidimo kainą nustato ar nemokamą žvejybos teisę suteikia vandens telkinio savininkas.“
                                           
                      3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

               10 straipsnis.Licencinė žūklė

  
1. Licencinė žūklė organizuojama ir vyksta Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
2. Vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, licencinę žūklę organizuoja telkinių valdytojai, vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotus, - žūklės plotų naudotojai, privačiuose vandens telkiniuose - savininkai. 
3. Atsižvelgiant į žuvų išteklių būklę bei mokslininkų rekomendacijas, licencinės žūklės ruožuose nustatomas žūklės limitas ir leidžiamų išduoti licencijų skaičius. 
4. Žvejojant su licencijomis, kol sugaunamas licencijoje nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjiškos žūklės taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį. 
5. Iš asmenų, nesilaikančių licencinės žūklės sąlygų, licencija paimama neatlygintinai
  

„10 straipsnis. Limituotos žvejybos organizavimas

 
                      1. Limituota žvejyba organizuojama ir vykdoma Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
                      2. Organizuojant limituotą žvejybą valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, turi būti atlikti žuvų išteklių tyrimai ir gautos žuvų išteklių tyrimus atlikusių fizinių ar juridinių asmenų rekomendacijos, kad jame tikslinga organizuoti limituotą žvejybą.
                      3. Atsižvelgiant į žuvų išteklių būklę ir žuvų išteklių tyrimus atlikusiųfizinių ar juridinių asmenų rekomendacijas, Aplinkos ministerija nustato limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas žuvininkystės vandens telkiniuose.
                      4. Limituotą žvejybą leidžiama organizuoti tik paskelbus limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos skelbiamos ir atšaukiamos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.“
 
                     
                      4 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei ir jos įgaliotoms institucijoms
Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos per 3 mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.
 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Teikia:
 Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas                                                                  Jonas Šimėnas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − six =