Verslinė žvejyba Kauno Mariose bus draudžiama

    Pirmadienį aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas patvirtino naujas Verslinės žvejybos vidaus vandens telkiniuose taisykles ir nustatė, kad verslinė žvejyba Kauno mariose ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės aukštutiniame baseine bus draudžiama nuo 2013 metų.
    Ši nuostata priimta siekiant paskatinti visas Kauno mariose žvejojančias įmones pasinaudoti Europos Sąjungos parama ir perorientuoti neperspektyvų žvejybos verslą į kitą veiklą.      Vienas svarbiausių žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. nacionalinio strateginio plano uždavinių – teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis suderinti verslinę ir mėgėjų žvejybą vidaus vandenyse. Mėgėjiškos žūklės įstatymas įpareigoja teikti pirmenybę mėgėjiškos žūklės plėtrai šalies vidaus vandens telkiniuose. Žvejai mėgėjai naudoja tuos pačius išteklius kaip ir žvejai verslininkai, todėl plečiantis mėgėjų žvejybai reikia pertvarkyti ir verslinę žvejybą.
    Kauno mariose, kur vyksta labai intensyvi ir verslinė, ir mėgėjų žvejyba, nuo 1998 m. žuvų ištekliai, Ekologijos instituto mokslinių tyrimų duomenimis, nuolat mažėja. Vis rečiau sugaunama stambių karšių, kuojų, sterkų. Sparčiai mažėja salačių. Vien per pastaruosius trejus metus čia žuvų sumažėjo beveik 150 tonų – nuo 1229 tonų 2007 metais iki 1080 tonų 2009 metais.
    Kauno marios turi išskirtinę rekreacinę ir aplinkosauginę reikšmę. Tai viena svarbiausių vietų Lietuvoje vandens paukščiams perėti, maitintis, migruojantiems – pailsėti. Čia sutinkama 25 rūšių retų ir nykstančių paukščių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą. Kauno mariose yra vienos didžiausių Europos Bendrijos svarbos saugomų rūšių – ausuotųjų kragų ir laukių – perimvietės Lietuvoje, susitelkia daug kuoduotųjų bei rudagalvių ančių ir kitų migruojančių vandens paukščių. Tikėtina, kad nemažai pagal tarptautinius susitarimus saugomų vandens paukščių žūva pakliuvę į žvejų tinklus.
    Praėjusių metų pabaigoje žemės ūkio ministras pakeitė šalies žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos veiklos srities “Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą” įgyvendinimo taisykles ir numatė galimybę bei lėšas – penkis milijonus litų – visiems Kauno mariose žvejojantiems laivams perorientuoti į kitą nei žvejyba veiklą. Šiuo metu paraišką pasitraukti iš verslo jau yra pateikusi stambiausia Kauno mariose žvejojanti įmonė.
    Žvejams verslininkams kompensuojama ne tik už jų laivus, bet ir už įmonės turėtas žvejybos įrankių ir žuvų sugavimo kvotas. Todėl aplinkos ministras nustatė, kad verslinės žvejybos kvotos Kauno mariose mažės tiek, kiek jų turėjo pasitraukiančios iš verslo įmonės. Todėl jau šiemet Kauno mariose bus leidžiama statyti 70 proc. mažiau tinklų ir sugauti tik trečdalį nustatyto kiekio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + three =